دستگاه لاغری m.careاین دستگاه ترکیبی از توانمندی، سادگی و پروتکل های اجرایی جدید است. اندرمولوژی روشی 100 درصد طبیعی برای درمان قطعی نمای پوست پرتقالی، سلولیت و چاقی های موضعی است که تناسب اندام را هدیه می دهد.
m.care مزایای دستگاه لاغری

.درمان سلولیت و کاهش سایز

.برطرف کردن پوست پرتقالی

.لیپولیز

.لیفت صورت

.سم زدایی

.برطرف کردن درد

.لیپولیز کردن چربی

.عدم وجود درد و عوارض جانبی

.طبیعی بدون استفاده از امواج رادیویی ولیزر

.امکان کار بر روی پوست های شل

.بهبود عملکرد گردش خون و گردش لنف

.تحریک فیبروبلاست ها برای کلاژن سازی