رشته ارولوژی یا جراحی کلیه و مجاري ادراري- تناسلی، رشته اي از علوم بالینی و جراحی است که به اقدامات پیشگیري، تشخیص،درمان و مراقبت و بازتوانی بیماریهاي طبی و جراحی دستگاه ادراري و تناسلی و ضمائم آن می پردازد و شامل حوزه هاي ذیل می گردد: بیماریهاي غدد فوق کلیه، کلیه، حالب، مثانه، پیشابراه، پروستات، بی اختیاري ادرار در هر دو جنس، ناباروري مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات رشد ونمو و مادرزادي این اعضا از جمله ابهام تناسلی و نیز جراحی بیماریهاي خلف صفاقی ارولوژیک وکانال مغبنی.

خدمات ارائه شده در این بخش شامل:
ویزیت تخصصی بیماران کلیه و مجاری ادرار
جراحی های کلیه و مجاری ادرار
بیوپسی های کلیه و پروستات
سنگ شکن کلیه
آندوسکوپی های کلیه و مجاری ادرار
تست تشخیص مطالعه ارودینامیک

ارولوژی یکی از شاخه های تخصصی پزشکی وجراحی است که در مورد بیماری هایی که سیستم ادراری مردان وزنان را درگیر می کند بحث می نماید. ارولوژی همچنین در زمینه مشکلات دستگاه تناسلی وباروری مردان کاربرد دارد و در پی ارایه راه حل درمانی چه بصورت دارویی و چه بصورت جراحی است