کلینیک ارتوپدی درمانگاه رسالت در فضایی مجهز و مناسب و با برخورداری از پزشکان متخصص ارتوپدی ، خدمات درمانی تخصصی به بیماران و مراجعین ارائه می نماید، فیزیوتراپی به عنوان مکمل های خدمات ارتوپدی در درمانگاه فعال می باشد.

برخی از خدمات ارائه شده در کلینیک ارتوپدی به شرح زیر میباشد:
ارائه برنامه های ورزشی و بازتوانی پس از سکته های مغزی
انجام جراحی های سرپایی ارتوپدی
انجام آتل و گچ گیری شکستگی های اندام ها و کشیدگی های تاندونی
انجام اوزون تراپی جهت مفاصل دردناک و ملتهب
جا انداختن در رفتگی های مفصلی
هماهنگی جهت ارائه خدمات فوق تخصصی با مراکز مربوطه

ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند. ارتوپدی گرچه یک شاخه از علم جراحی است ولی این بدان معنا نیست که کار متخصص ارتوپد فقط جراحی باشد. او هر بیماری که به نحوی  بر سیستم حرکتی یا لوکوموتور بدن انسان تاثیر میگذارد را مورد توجه قرار میدهد