رادیولوژی

تصویربرداری پزشکی یک ابزار کارآمد جهت تشخیص بیماری و یافتن راه درمان مناسب آن است. همچنین در بیماران سرطانی برای بررسی میزان پیشروی بیماری و پیگیری تأثیر روش درمان اهمیت بسیار دارد. بخش تصویربرداری درمانگاه رسالت بهترین تجهیزات تصویربرداری را جهت همکاری با پزشکان بالینی محترم در تشخیص،فراهم نموده است. این مرکز، با ارائه خدمات جامع و دقیق در زمینه تصویربرداری پزشکی در بخش های رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی در صدد جلب رضایت بیماران محترم است.

سونوگرافی


خدمات ارائه شده در بخش تصویر برداری شامل :
انجام سونوگرافی های ساده و رنگی
داپلر سونوگرافی
انواع عکس برداری های ساده و رنگی
دیجیتال پانورکس
دیجیتال ماموگرافی
بیوفیزیکال پروفایل
تست استرس جنین
عکس برداری رنگی از کلیه(آی وی پی)

رشته فناوری تصویربرداری پزشکی ، یک رشته چند حیطه ای است که با بکارگیری انواع روش ها، تکنیک ها و پروتوکل های تصویربرداری پیشرفته و به روز، به منظور بهبود وارتقای خدمات تشخیصی در بیماری های انسان ایجاد شده است.

ماموگرافی
پانورکس

بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعی
خدمات درمان
نیروهای مسلح
بانک رفاه
بانک ملی
بانک کشاورزی
بانک صادرات
بانک تجارت
شهرداری
ایران
Sos
آرمان
سینا