لیست پزشکان

صفحه اصلی / لیست پزشکان/p>

دکتر ابراهیم کاظمی

پزشک عمومی و ترک اعتیاد

دکتر ارش نوکار

پزشک عمومی

اسماعیل فرجی

فیزیوتراپیست

امیر ارامی

گفتار درمان

دکتر امیرحسین ترکی

پزشک سونوگرافی

امیرحسین شابهرامی

مشاور خانواده

حسین قامتی

دندانپزشک

حمید خسروی

متخصص ارتوپدی

دکتر سعید میشکار

پزشک عمومی

سپیده کمالی

مشاور خانواده

صمد آریامنش

دندان پزشک

علی غفوری

دندان پزشک

دکتر محمد حسینی

پزشک عمومی

دکتر محمد گنجعلی

متخصص گوش حلق و بینی

دکتر محمود خدابخش

پزشک عمومی

مسعود لطیفی پور

پزشک عمومی

دکتر مسعود مهدی نیا

متخصص داخلی

هاجر کاظمی

گفتار درمان

هانی افروزه

دندانپزشک

پریسا ابراهیمی

مشاور تغذیه

دکتر فرید کرمی

پزشک پاتوبیولوژی و ازمایشگاه

دکتر آرین حاجیان

پزشک عمومی

دکتر رضا پاکروان

متخصص طب سالمندی

مینا مشهدیان

کارشناس ارشد مامایی

دکتر علی مومن

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمدرضا رعیت

متخصص مغز و اعصاب