بینایی سنجی

بینایی‌سنجی یا اپتومتری یک قسمت از معاینات کامل چند قسمتی چشم محسوب می‌شود و شامل اخذ پیشینه بینایی، «سنجش حدت بینایی،» ارزیابی ریفرکشن، ارزیابی دید دوچشمی، تطابق و حرکات چشمی، دید رنگ، غربالگری و ارزیابی داده‌ها می‌باشد به عبارت دیگر بینایی‌سنجی بررسی دید و ساختارهای مربوط به آن است برای کشف اختلالات بینایی و تجویز عدسی‌های مناسب یا دیگر وسایل کمک‌کننده به بینایی یا تمرین‌های چشمی برای جبران کاستی‌های دید. بینایی‌سنجی علم مراقبت‌های بینایی است و آموزش دیدگان این رشته به عنوان پیشگامان مراقبت بهداشت چشم مسئولیت حفظ و سلامت بینایی را بر عهده دارند.

بینایی سنجی

خدمات ارائه شده در این بخش شامل:
ویزیت بیماران چشم پزشکی
تجویز لنزهای طبی و زیبایی
معاینه ادواری مدارس جهت کنترل بیماری های چشم
درآوردن جسم خارجی از چشم
ارائه انواع عینک های طبی و آفتابی
تجویز نمره چشم کامپیوتری
رفع عیبوب انکساری چشم

بیمه های طرف قرارداد

صادرات
تجارت
معلم
کشاورزی
رفاه