توجه به ارزش های الهی و انسانی و تحقق عدالت در سلامت یعنی حق تمامی افراد جامعه برای برخورداری از حداقل سلامت و دریافت خدمات سلامتی نه به اندازه توان بلکه به اندازه نیاز و از طرفی با عنایت به اینکه برخورد با سوء مصرف مواد مخدر در ایران آمیزه ای از ارزش های اسلامی – انسانی است که در آن معتادان بعنوان بیمار تلقی شده و هدف بازپروری و بازگشت آنان به جامعه است، ایجاد چنین رشته ای در راستای توجه به ارزش های مذکور طراحی گردیده است.

خدمات ارائه شده در این بخش شامل:
درمان های کوتاه مدت و سم زدایی ترک اعتیاد
  درمان های بلند مدت یا درمان نگهدارنده ترک اعتیاد
درمان اعتیاد بدون هیچ گونه داروهای مکمل و جایگزین
درمان های سم زدایی سریع و تدریجی
درمان و ترک اعتیاد به مواد محرک ، روان گردان و غیره
درمان پیشگیری از عود و توانبخشی اعتیاد
ریشه یابی و زمینه یابی دلایل بروز اعتیاد برای هر بیمار به صورت انفرادی
درمان سرپایی سوء مصرف مواد
درمان کوتاه مدت و بلند مدت بیماران سوء مصرف مواد
درمان کامل وابستگی به مواد مخدر و محرک بدون استفاده از مواد مخدر جایگزین
کنترل و درمان علائم قطع مصرف مواد اعتیاد آور
کنترل و درمان علائم روانی و جسمانی ثانویه به مصرف مواد
ارائه خدمات روانشناسی و روانپزشکی به صورت همه روزه به بیماران اعتیاد
حمایت و پیگیری بیماران بعد از دوره بستری با هدف پیشگیری از عود و توانبخشی
برگزاری انواع جلسات روان درمانی انفرادی و گروهی از جمله ماتریکس و دوازده قدم

اعتیاد یک پدیده مخرب اجتماعی است زیرا آثار نامطلوب و عواقب وخیم آن تنها دامن‌گیر شخص معتاد نمی‌شود بلکه همه افرادی را که به‌گونه‌ای با معتادان وابستگی و ارتباط نزدیک دارند فرا می‌گیرد به‌خصوص که فرد معتاد مسوول اداره یک خانواده نیز باشد