اورژانس درمانگاه

بخش اورژانس درمانگاه شبانه روزی رسالت با سابقه ی نزدیک به بیست سال فعالیت و با ظرفیت 8 تخت فعال جهت بستری موقت مراجعین محترم میباشد. این بخش دارای اتاق های CPR_ اتاق عمل سرپایی اورژانس می باشد.

اورژانس درمانگاه

این واحد به صورت 24 ساعته و با کادر مجرب پزشکی و پرستاری آماده ارائه خدمات درمانی به مراجعین گرامی می باشد.

حضور فعال پزشک عمومی با سابقه طولانی طبابت در بخش های اورژانس از مزیت های نسبی این بخش است.

انجام اقدامات اولیه و حیات بخش در اتاق احیاء قلبی و ریوی (CPR) و اقدامات اولیه لازم جهت درمان مصدومین تروماییارتوپدیارائه خدمات پرستاری بر اساس استاندار های سازمان نظام پرستاری از خدمات ارائه شده در این بخش می باشد.

برخی از خدمات بخش اورژانس درمانگاه شبانه روزی رسالت عبارت است از:
✅ ارائه خدمات مربوطه به مصدومین حوادث
✅ارائه خدمات مربوطه به فوریت های داخلی_جراحی
✅ارائه خدمات اورژانس احیاء قلبی ریوی در موارد ایست قلبی
✅اخذ پذیرش از سایر مراکز درمانی جهت بیماران اعزامی
✅انجام اعمال جراحی اورژانسی و کوچک مثل بخیه زدن زخم و ختنه
✅ارائه خدمات به بیماران سرپایی همانند وصل سرم،کشیدن سوند فولی،تعویض پانسمان،نوار قلب،تزریقات،خدمات ارتوپدی همچون گچ گیری،خارج کردن پین،بازکردن گچ،سونداژ،درمان مسمویت های دارویی و غذایی
✅ارائه خدمات پانسمان سوختگی ها و درمان های لازم

اورژانس درمانگاه

بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعی
خدمات درمانی
ایران
نیروهای مسلح
شهرداری
ملی
تجارت
صادرات
کشاورزی
سینا
رفاه