اصول پای دیابتی1. همیشه قند خونتان را چک کنید

2. تغذیه سالم

3. دخانیات ممنوع

4. داروها طبق دستور پزشک مصرف شود

5. هرگز پابرهنه راه نروید

6. جوراب های خود را روزانه تعویض کنید

7. هر4 تا 6 ساعت پا را از کفش دربیاورید

8. برای گرم کردن پاها از آبگرم استفاده نکنید

9. هر روز پاها را با آب ولرم شسته و کامل خشک کنید

10. پاهایتان را هر روز چک کنید

11. روزانه در ساعت معین ورزش کنید