برخلاف نامش تخصص جراحی، رشته ایی است که بر ارگان های شکمی مانند روده ها،کبد و غیره تمرکز دارد.جراحان عمومی همچنین با بیماری های دربرگیرنده ی پوست،پستان، و فتق سر و کار دارند.آنها عمدتا با تنه سر و کار دارند، از آنجا که متخصصین جراحی عمومی در بسیاری از مراکز دنیا اولین سطح ارائه خدمات به بیماران تصادفی و اورژانس های تهدید کننده ی حیات میباشند، دامنه ی فعالیت ها و تواناییشان بسار وسیع است و. در مواقع لزوم قادر به انجام جراحی های اورژانس رشته های دیگر مانند: جراحی های ارتوپدی، جراحی های زنان، جراحی های اورولوژی و در مواردی از جراحی های مغز و اعصاب نیز میباشند. متخصصین جراحی عمومی از این سبب عمومی نامیده میشوند که قادر به جراحی همه ی اعضای بدن میباشند و تنها رشته از رشته های تخصصی جراحی است که اصول جراحی همچون آب و الکترولیت ها، هموستاز و ... میشناسند.

جراحی عبارت است از هرگونه عملی در جهت تشخیص یا درمان بیماری ها، آسیب ها و ناهنجاری ها که مستلزم شکافتن پوست یا مخاط باشد.